Strona Główna > Baza Wiedzy > Konfiguracja poczty elektronicznej


adresy serwera smtp/pop3
adresy serwera smtp oraz pop3 to nazwa Twojej domeny
Outlook express
Program Outlook Express można bardzo łatwo skonfigurowaæ dla nowego konta pocztowego. Wystarczy...
zmiana hasła do skrzynki pocztowej
Hasło do virtualnej skrzynki email można zmieniæ pod adresem...