Naliczanie za rozmowy

Opłaty za połaczenia naliczają się co sekundę począwszy od pierwszej sekundy rozmowy.

  • 10 Users Found This Useful
Was this answer helpful?